Weryfikacja i uzupełnianie zgłoszeń.

Weryfikacja i uzupełnianie zgłoszeń.

Dziękujemy wszystkim za terminowe złożenie dokumentów do projektu Wiśniowa gra. Z uwagi na dużą liczbę chętnych wciąż trwa proces weryfikacji. Po ostatecznym uzupełnieniu braków formalnych ogłosimy listy rankingowe. O brakach w dokumentacji rodzic zostanie poinformowany telefonicznie.