Regulamin dla nauczycieli

Regulamin dla nauczycieli

Z dniem 2017-11-22 zamieściliśmy zaktualizowany do wersji 05.5 regulamin rekrutacji nauczycieli i ich udziału w projekcie, który dostępny jest w zakładce Dla nauczycieli. Do regulaminu dodano zapisy w rozdziale VII. Obowiązki uczestników ustęp 1, punkt h.