Lista rankingowa

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy listę rankingową uczniów w projekcie Wiśniowa gra.

Podziękowania należą się Rodzicom i Uczniom za duże zainteresowanie projektem.

Uczniom znajdującym się na na głównej liście rankingowej gratulujemy zakwalifikowania się do projektu.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w proces rekrutacji serdecznie dziękujemy.

 

Uczniów z listy rezerwowej informujemy, iż mogą rozpocząć udział pod warunkiem zwolnienia się miejsca na głównej liście rankingowej.

 

Plik z listą rankingową znajduje się również w zakładce dla uczniów i dla rodziców.

*Lista rankingowa została sporządzona zgodnie z regulaminem rekrutacji. ( Rozdział II )