Zapisz się już dziś na stypendium edukacyjne!

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o stypendium edukacyjne dla uczestników projektu.

Nabór potrwa do 18.12.2017 r. Wszystkie wnioski należy wysłać bezpośrednio do biura projektu na adres:

Systema Sp. z o.o.

Ul. Nawojowska 4, pok.203

33-300 Nowy Sącz

Liczy się data stempla pocztowego.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o stypendium edukacyjne:

1. Wniosek o udzielenie stypendium edukacyjnego

2. Regulamin funduszu stypendialnego

3. Katalog wydatków w ramach funduszu stypendialnego

UWAGA: We wniosku o udzielenie stypendium należy wskazać tylko uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do projektu.