Rozpoczynamy nabór na stypendia na rok szkolny 2018/2019

Rozpoczynamy nabór na stypendia na rok szkolny 2018/2019

W terminie od 07.11.2018 do 28.11.2018 roku prowadzony jest nabór wniosków do funduszu stypendialnego. Wynikiem naboru wniosków będzie stworzenie listy rankingowej uczniów, którzy otrzymają stypendium. Regulamin funduszu oraz wniosek znajdują się w zakładce Stypendium. Podczas oceny wniosków brane będą pod uwagę: • sytuacja materialna • liczba dzieci uczących się • wychowywanie dziecka w rodzinie niepełnejWięcej oRozpoczynamy nabór na stypendia na rok szkolny 2018/2019[…]