Dla nauczycieli

Kryteria rekrutacji

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

 • zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w jednej z poniższych szkół funkcjonujących na terenie gminy Wiśniowa:
  • Szkoła Podstawowa w Lipniku,
  • Szkoła Podstawowa w Węglówce,
  • Szkoła Podstawowa w Wiśniowej,
 • złożenie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, według poniższych warunków premiujących:

 • Staż pracy – za każde 2 lata praca w szkole – 1 pkt
 • Liczba prowadzonych zajęć pozalekcyjnych w poprzednim roku szkolnym – 3 pkt za każde zajęcia
 • Brak wykształcenia informatycznego lub szkoleń z zakresu TIK – 3 pkt

Celem rekrutacji jest zrekrutowanie 40 nauczycieli do udziału w projekcie.

W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:

 • Regulamin rekrutacji nauczycieli i ich udziału w projekcie,
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika/-czki projektu o zgodzie na przetwarzanie danych,

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • Podniesienie kwalifikacji z zakresu TIK i pracy metodą eksperymentu
 • Obserwacja proponowanych metod nauczania w praktyce
 • Możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych na kierunku informatyka

Zaplanowane dla Państwa działania:

 • Szkolenia grupowe z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz praktycznego zastosowania TIK w nauczaniu, uczenia uczniów opartego na metodzie eksperymentu
 • Wizyty i pokazy prowadzenia zajęć na miejscu z wykorzystaniem TIK przez specjalistów zewnętrznych
 • Studia podyplomowe na kierunku informatycznym

Szczegóły wsparć

Szkolenia grupowe z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz praktycznego zastosowania TIK w nauczaniu, uczenia uczniów opartego na metodzie eksperymentu
Celem szkoleń jest nabycie przez nauczycieli umiejętności posługiwania się TIK, pobudzenie ich kreatywności, urozmaicenie zajęć oraz zaciekawienie i zmotywowanie uczniów do pracy nowymi metodami nauczania, w tym metodą eksperymentu.

Program szkoleń podzielono na następujące moduły:

 • moduł A – przyswojenie TIK – 24 godziny/grupę, 8 spotkań x 3 godziny
 • moduł B – zastosowanie TIK – 16 godzin/grupę, 4 spotkania x 4 godziny
 • moduł E – praca z uczniem oparta o metodę eksperymentu – 30 godzin/grupę, 10 spotkań x 3 godziny
Wizyty i pokazy prowadzenia zajęć na miejscu z wykorzystaniem TIK przez specjalistów zewnętrznych dla nauczycieli
Celem wizyt i pokazów jest pokazanie nauczycielom jak w praktyce wygląda nauczanie z wykorzystaniem narzędzi TIK, metody projektowej, metody eksperymentu; obserwacja procesu nauczania po drugiej stronie – co pozwoli na poznanie potrzeb uczniów i docenienie nowoczesnych metod nauczania.

W sumie zostanie zorganizowanych 9 pokazów, średnio raz na kwartał w każdej szkole.
Każdy z uczestników/-czek przynajmniej raz musi uczestniczyć w pokazie.

Studia podyplomowe na kierunku informatycznym
Celem studiów podyplomowych jest nabycie przez nauczycieli matematyki lub przedmiotów przyrodniczych nowych kwalifikacji, w tym z zakresu programowania.
Szczegółowe zasady udzielania wsparcia na finansowanie kosztów studiów podyplomowych określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w studiach podyplomowych.