Dla uczniów

Jak zgłosić się do projektu?

Krok 1. Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Jeżeli już go znasz przejdź do kroku nr 2.

Krok 2. Pobierz Formularz zgłoszeniowy
Krok 3. Poprawnie wypełnij formularz. Nie zapomnij o podpisaniu formularza. Zobacz przykładowo wypełniony formularz.

Krok 4. Zostaw formularz w szkole, w urzędzie gminy lub wyślij na adres biura projektu:
Systema Sp. z o.o.
Ul. Nawojowska 4 pok. 203
33-300 Nowy Sącz

 

Atrakcje dla uczestników projektu:

 • Na zajęciach z programowania oraz kółku programistycznym nauczysz się programować roboty, tworzyć własne aplikacje na telefon oraz gry
 • Wyjedziesz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – http://www.kopernik.org.pl tu dowiesz się więcej o tym fascynującym miejscu
 • Weźmiesz udział w Gminnej Lidze Mistrzów Programowania podczas której przedstawisz stworzone przez swój zespół na zajęciach z programowania gry i aplikacje
 • Na pokazach/warsztatach edukacyjnych dowiesz się jak wykorzystuje się matematykę i programowanie np. do sygnalizacji świetlnej
 • Masz szansę otrzymać stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie na cele naukowe, np. zakup robota, lekcji języka angielskiego, książek

Co będzie się działo w projekcie:

 • Grupowe zajęcia z matematyki
 • Indywidualne zajęcia z matematyki
 • Grupowe zajęcia z programowania
 • Indywidualne zajęcia z programowania
 • Gminna liga mistrzów programowania
 • Kółko programistyczne
 • Fundusz stypendialny
 • Wyjazdy dla uczniów
 • Pokazy/warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane w szkołach

Zastanawiasz się jak zostać uczestnikiem?

Uczysz się w jednej z poniższych szkół na terenie Gminy Wiśniowa?

 • Szkoła Podstawowa w Lipniku,
 • Szkoła Podstawowa w Węglówce,
 • Szkoła Podstawowa w Wiśniowej,

Jeśli tak w zakładce po prawej stronie znajdują się dokumenty zgłoszeniowe, poproś swojego rodzica/opiekuna o pomoc, wypełnijcie, podpiszcie i złóżcie dokumenty w terminie:
(nabór 1) od 15.09.2017 do 23.10.2017 godzina 14:00
(nabór 2) od 12.06.2018 do 14.09.2018 godzina 15:00

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do naboru 1 następuje wyłącznie poprzez:

 • przekazanie dokumentów w zaklejonej kopercie pracownikowi sekretariatu szkoły najpóźniej do godziny 12:00, 11 października 2017 tj. środa. Po tym terminie przekazanie dokumentów może nastąpić wyłącznie drogą pocztową,
 • przekazanie dokumentów w zaklejonej kopercie osobom pełniącym dyżur w siedzibie gminy, których miejsca i terminy zostaną upublicznione na stronie projektu. Ostatni dyżur trwać będzie nie dłużej niż do godziny 17:00, 11 października 2017 tj. środa.
  Po tym terminie przekazanie dokumentów może nastąpić wyłącznie drogą pocztową,
 • wysłanie dokumentów pocztą na adres biura projektu. Decyduje data nadania stempla pocztowego a nie data wpływu do biura projektu.

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane dzieci, które:

 • Brały udział w zajęciach pozalekcyjnych i angażowały się społecznie, np. harcerstwo, wolontariat, kółka zainteresowań
 • Miały na ostatnim świadectwie wzorową ocenę z zachowania
 • Mają rodzeństwo uczęszczające do szkoły lub na studia
 • Mają dochód na członka rodziny poniżej 800 PLN za 2016 rok

Udział w projekcie wiąże się z pewnymi obowiązkami…

Przede wszystkich oczekujemy od Ciebie zaangażowania, czerpania radości z nauki, współpracowania w grupie i regularnego przychodzenia na zajęcia.